17 първокласници ще прекрачат прага на обновеното училище в Хаджидимитрово

15 Септември 2018, 11:07 |

Радостта си от този факт сподели Кметът на Община Казанлък Галина Стоянова по време на официалното откриване на ремонтираната учебна сграда на ОУ „ Свети Паисий Хилендарски“ в село Хаджидимитрово: „Вашето училище е не само обновено, но в него работят и учители с възрожденски дух.”, заяви тя и изрази съжаление, че други 14 първокласници от казанлъшкото село ще започнат пътя си на обучение в градските школа на Казанлък. Кметът на Общината даде пример със самата себе си, че е получила основните знания и умения да бъде добра българка и успяла личност от училището в село Бузовград. На всички деца и ученици Галина Стоянова пожела успешна учебна година на всички деца и ученици от хаджидимитровското училище, а на учителите „Да са все така сърцати, много добри и обгрижващи, защото към това училище ще тръгнат истински българи и родолюбиви деца!“.

В поздрава си към деца, родители и преподаватели Кметът на Казанлък обърна внимание на сериозните усилия, които Общината полага, за да превърне детските градини и учебните заведения не само в града, а във всички населени места в уютни и приятни места за учене, с еднакво качествени преподавателски екипи за получаване на добро образование от подрастващото поколение на Казанлък.

За полаганите грижи от Община Казанлък благодари училищният директор Иванка Иванова, която честити на присъстващите на тържеството обновената училищна сграда.

Строително-монтажните дейности на сградата и прилежащото дворно пространство на повече от половинвековното училище в село Хаджидимитрово са извършени по проект на Община Казанлък „Обновяване на образователната инфраструктура в Община Казанлък“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020. Общата стойност на проекта е в размер на 9 млн. 504 хил. 532 лв. по Оперативна програма „ Региони в растеж“ - 2014-2020, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“. Със средствата са реконструирани общо осем обекта от образователната инфраструктура на територията на община Казанлък - три детски градини в казанлъшкия квартал “Изток“  пет училища – в селата Овощник, Хаджидимитрово, Ръжена и в градовете Шипка и Крън.

По проекта са въведени мерки за енергийна ефективност, ремонтирани и изградени са водопровод и канализационни инсталации, извършени са газификация и свързване с градската газоразпределителна мрежа, монтирано е ново оборудване и са осигурени мерки за достъпна среда.

Със завършването на ремонтните работи до края на 2019г. учебната база на територията на общината ще бъде изцяло обновена.

Пресцентър на община Казанлък