30 СПОРТНИ КЛУБА СА ПОДАЛИ ДОКУМЕНТИ ЗА ФИНАНСОВА СУБСИДИЯ ОТ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ЗА 2022 Г.

03 Февруари 2022, 13:00 |

30 казанлъшки спортни клуба са кандидатствали за субсидия от Общината. Срокът за подаване на документи изтече на 31.01.2022г. Сумата, която ще се разпредели между клубовете е в размер на 210 000 лв.

Размерът на финансовото подпомагане на спортните клубове е на база постигнатите спортно-технически резултати от състезателите и отборите, обхвата възрастови групи от ангажирани деца и юноши, както и активно участие в общинските прояви.

Приоритети при разпределението на средствата са:

-        развитието на  детско-юношеските школи;

-        организирането и провеждането на традиционни за Община Казанлък спортни прояви;

-        развитието на спортовете, които са традиционни за Общината и са доказани в годините;

-        спортове, които са включени в програмата на олимпийските игри;

развитието на спортни клубове, работещи с хора с увреждания.

На територията на община Казанлък развиват спортна дейност общо 41 спортни клуба. През 2021г. за финансиране бяха одобрени 27. Заявленията се подават по Наредба № 34 на Общинския съвет за условията и реда за финансово подпомагане дейността на спортните клубове, приета с Решение № 94 от 13.03.2012 г., изм. с Решение № 373/25.10.2012 г., изм. с Решение № 356/31.01.2017 г., изм. с Решение № 546/28.09.2017 г., изм. с Решение № 147/15.04.2020г.

Окончателните решения за подпомагане ще бъдат взети след като Общински съвет – Казанлък гласува Бюджет 2022.