5 МИЛИОНА И 600 ХИЛЯДИ ЛЕВА СА ЗАЛОЖЕНИТЕ КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ В БЮДЖЕТ 2024 НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

06 Февруари 2024, 19:30 |
Приоритетно те ще се използват за населените места на територията на общината. Проектите, по които ще се работи през настоящата година, изразяват принципа на равнопоставеност между Казанлък и останалите населени места в общината.
В бюджета за заложени 2 018 881 за изграждане на ВиК инфраструктура за територията на град Крън и доизграждане на главен канализационен колектор. 
През тази година ще бъде направен и ремонт на покрива на кметство Голямо Дряново, като заделените средства за това са 65 000 лв.
Ще бъде изградено и локално пречиствателно съоръжение в с. Копринка. 
В бюджета са предвидени средства за благоустрояване на училищния двор на ОУ с. Розово. 
Предстои да бъде изготвен проект за преустройство и промяна на предназначението на сграда "Здравна служба" в социални жилища в с. Г. Изворово. 17 000 лв.са предвидени за закупуване на пътни знаци и маркировка за с. Бузвоград и 5000 лв.за чакълиране на ул. "Митко Палаузов" там.  
Ул.,,Шипка“ в с.Шейново ще бъде напълно асфалтирана, като заложените средства за това са в размер на 25 200 лв. 
През тази година ще бъдат закупени машина за събиране на листа за с.Розово ,компютри за кметства Енина и Горно Черковище и училищата в Шипка и Кънчево ,тракторна косачка за с. Ръжена ,климатици за кметствата в Ясеново и Горно Черковище. 
В ход е и прокетиране на физкултурни салони в ОУ "Хр. Ботев", с. Енина и ОУ "С. П. Хилендарски" в с. Хаджи Димитрово.
В бюджета за 2024 на Община Казанлък са заложени и ремонти на общинската пътна мрежа от четвъртокласния път, който свърза всички насели места с гр. Казанлък, като сумата за това е над 300 000 лв.