7 посоки за развитието на града дискутираха в Казанлък

26 Октомври 2023, 19:00 |По повод днешния Димитровден - празникът на строителите, кандидатът за кмет на Община Казанлък Галина Стоянова и общинските съветници от ГЕРБ поканиха на среща местните архитекти, инженери, проектанти и строители, за да ги поздравят за празника им и да обсъдят бъдещото развитие на Казанлък и общината като цяло.

“Повод да инициираме срещата бе опитът, който имам с тази професионална гилдия в последните 12 години и по-точно въпросите, които са възниквали и които сме обсъждали с нея и които са отправяни към администрацията и ръководството на Общината”, заяви Галина Стоянова.
На срещата бяха поставени важните въпроси за това в какви граници, параметри и посоки да се развива инфраструктурно гр. Казанлък и населените места в общината и как Общият устройствен план на Община Казанлък и Общият устройствен план на тракийското наследство на Долината  дават законовите възможности и законовите ограничения за това развитие и инвестиция.
Засегнати бяха въпросите за жилищното строителство и възможностите за териториално развитие на града. По време на срещата бяха обсъдени възможностите градът да расте и север, и на юг, и на изток и на запад.
В продължаващото поетапно развитие на града неминуемо и по естествен път следва той да се разраства на север, като зоната североизточно от завод Капрони, граничеща с пътния възел, водещ към Крън и Шипка, да бъде застроена като жилищна, както е предвидено по Общ устройствен план на Общината.

На юг източно на пътя, водещ към Бузовград, Общината гради надежди за Индустриалната зона /близо 60 декара/, чрез която да бъдат привлечени чужди или местни инвеститори. На запад предстои изграждане на кръгово, малко след Кауфланд, както и разрастване на промишлената и търговска зона. На изток тепърва ще се предвиди урегулиране на местността "Старите лозя", като задачата следва бъде възложена на лицензирани проектанти - геодезисти и архитекти.