7 СТИПЕНДИИ ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ В КАЗАНЛЪШКАТА БОЛНИЦА ОТПУСКА ОБЩИНАТА ПРЕЗ 2020Г.

14 Април 2020, 13:00 |

7 млади медици в казанлъшката болница ще финансира Община Казанлък през настоящата година. Те ще получат стипендии по реда за отпускане на финансиране по Правила и критерии за подбор на лекари – специализанти и специалисти по здравни грижи в МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ЕООД, гр.Казанлък. Поради големия дефицит в болницата от медицински сестри и акушерки от тази година обхватът на Общинската програма е разширен и за техните стажове.

Със заповед на Кмета Галина Стоянова по 3 000лв. еднократно финансово подпомагане ще получат млади специалисти по „Клинична лаборатория“, „Акушерство и гинекология“, „Педиатрия“ и “Гастроентерология“.  

Нарочна Общинска комисия разгледа днес постъпилите искания. Сред необходимите документи е и становище на управителя на МБАЛ“Д-р Христо Самболски“ за необходимостта от всеки кандидат лекар – специализант в лечебното заведение. Условието за всички стипендианти е след това да останат да работят в болницата в Казанлък.

С цел повишаване качеството на здравните услуги в региона Община Казанлък стартира през 2016г. програмата за финансиране на млади лекари – специализанти от МБАЛ“Д-р Христо Стамболски“ЕООД, гр.Казанлък и вече 4 години успешно я поддържа.

17 лекари – специализанти са финансирани за своето обучение от Община Казанлък до сега. Общият им брой вече е 24, а размерът на финансовото подпомагане на младите медици възлиза на 66 000лв.