9 НОВИ ЕЛЕКТРОБУСА ЩЕ ПОЛУЧИ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

21 Декември 2023, 18:00 |

Община Казанлък кандидатства с проект и бе одобрена за осигуряване на екологични превозни средства за градски и междуселищен превоз на пътници и подобряване на инфраструктурата. Проектът е на стойност  6 733 000.00 лв. Средствата се осигуряват от Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез процедурата „Екологосъобразна мобилност“ по Плана за възстановяване и устойчивост. Освен покупка на нови автобуси и тролейбуси с нулеви емисии, по проекта ще се финансира и изграждането и поддръжката на зарядни станции за превозните средства на обществения транспорт. Новите електробуси, освен, че дават една по-евтина услуга, ще намалят и разходите за гориво и вредните емисии.80% от емисиите на градовете се дължат на моторни превозни средства. Ето защо градската мобилност е от ключово значение за превръщането на европейските градове в устойчиви градски пространства.