АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ПОДГОТОВКАТА НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА 2021-2027

07 Август 2020, 09:30 |

Община Казанлък разработва „План за интегрирано развитие на община Казанлък за периода 2021 – 2027 г.“ - основен стратегически документ на общинско ниво за програмния период 2021- 2027. В тази връзка Община Казанлък провежда анкетно проучване до всички заинтересовани страни. Приканваме гражданите, представителите на бизнеса, неправителствения сектор, публичния сектор и всички заинтересовани да попълнят анкетните карти в срок до 12 август 2020 година (сряда). С Вашата активност ще допринесете за изготвянето на най-важния за Община Казанлък стратегически документ, който ще очертае основните приоритети и насоки за развитие през следващите седем години. Анкетна карта за представители на бизнеса – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLqCWafNPwx6SRF5h0sQh_rLsIwqGyVTr0yXlgFVpVoQmz0g/viewform Анкетна карта за граждани, НПО, публичен сектор – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4SoPtkWm_tv-IWzFnawuGP5YJiU7ZShW061fmRKeKmGXeHg/viewform