БЕЗ КАТЕГОРИЧНО СТАНОВИЩЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСКИ СЪВЕТ НА ОбС ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА СЪРДЕЧНОСЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И СЪДОВА ХИРУРГИЯ

07 Февруари 2020, 19:00 |

ПРОФ.ГЕНЧО НАЧЕВ Е ПРЕДЛОЖЕН ОТ ИНВЕСТИТОРА ДА ПОЕМЕ МЕНИДЖМЪНТА

В Общински съвет – Казанлък днес заседава в пълен състав Председателският съвет във връзка с молба на Кмета Галина Стоянова представителите на политическите групи да вземат информирано становище „За“ и „Против“ за внасяне на процедура от Общинска администрация по предложение за инвестиционно намерение за изграждане на високотехнологична болница на 4 и 5 етажи на ДКЦ – Поликлиника, гр.Казанлък.

На срещата бяха поканени управителите на „ДКЦ – Поликлиника“ЕООД д-р Петър Лучев и на МБАЛ“Д-р Христо Стамболски“ д-р Кети Маналова и общинските съветници д-р Иван Колев и д-р Белчо Белчев, за да запознаят общинските съветници със своето експертно мнение. Като предимство за Казанлък и Поликлиниката д-р Лучев посочи приходите от отдаването на два етажа, престижа за града и необходимостта от предоставяне на високотехнологични кардио здравни услуги. Той изрази най-голямо притеснение от факта, че и към момента помещенията на 4 етаж са отдадени под наем с договори и в бъдеще това може да създаде затруднения за наемателите. „Ощетяване на общинската болница откъм кадровия състав“ бе най-голямата тревога, която сподели д-р Кети Маналова.

Изрично подчертано бе, че в намеренията на бъдещия управител на частното болнично заведение е да поеме категоричен ангажимент да не наема кадри от настоящите болнични специалисти в близките няколко години, както и възможността ДКЦ и Болницата да получават допълнителни приходи под формата на заплащане на наеми на пазарни цени и ползване на наличните лаборатории, рентгени и съпътстващи дейности срещу заплащане.

Николай Златанов отбеляза пред присъстващите: „При преценката на предимствата и недостатъците за изграждането на такова болнично заведение трябва да се водим от интересите на гражданите за предоставяне на бърза и модерна услуга.“. „Нещо повече, видно от последното писмо на Инвеститора, Болницата ще се ръководи от известния български кардиохирург и Почетен гражданин на Казанлък проф.Генчо Начев.“, посочи Златанов.

ГЕРБ подкрепиха предложението от името на своите 13 съветници.

ДПС изразиха пълна подкрепа за предложението от името на своите 6 съветници.

БСП категорично се противопоставиха с мотива: „Бихме подкрепили пълноценно използване на общинска собственост и отдаването й под наем за съответни приходи, но сме против целеви конкурс, за да се удовлетвори само едно инвестиционно намерение до край, тъй като има много неизвестни.“

Предвид „сложността на здравната материя и многото промени в законодателството в тази сфера у нас“, позицията на МК„Алтернативата на гражданите“ към момента остана неизразена. В рамките на ден – два от коалицията се ангажираха да изразят своето мнение.

Председателят на Общински съвет – Казанлък Николай Златанов прикани колегите си да направят необходимите консултации с юристи по групи и да се запознаят по-подробно с направеното инвестиционно намерение, с което те разполагат от края на миналата година. Той обърна внимание, че заседанията на Председателския съвет, както и досега са публични и позициите ще станат достояние на обществото. „Най-важното нещо е здравето и ние сме длъжни към гражданите, ако имаме такава инвестиционна възможност – да им я предоставим!“, заяви в края на срещата Николай Златанов.