Безплатен безжичен интернет на обществени места

01 Юли 2020, 10:00 |
Община Казанлък изгради безжична /Wi–Fi/ мрежа за безплатен достъп до Интернет на обществени места на открито и закрито на територията на общината. Новата придобивка във виртуалното пространсто предоставя на жителите и гостите на общината безплатен достъп до Wi-Fi на висока скорост в различни зони. В мрежата са включени точки за публичен достъп на открито и на закрито на следните 18 места: На открито на територията на град Казанлък: площад “Севтополис“, североизточно от Лъвова чешма; ул. “Искра“, около паметника „Японката“; ул. “Искра“, около Културно-информационния център; 4 точки за достъп в парк „Розариум“: зона на детски съоръжения срещу „ДКЦ - Поликлиника Казанлък“, зоната на шадравана, зоната пред Музея на розата, зоната на пресичане на двете централни алеи). На закрито на територията на град Казанлък: Център за информация и услуги на гражданите в сградата на общинска администрация, бул. „Розова долина“ № 6; Зала № 6 в сградата на общинска администрация, бул. Розова долина № 6; Музей на розата в парк „Розариум“ - фоайе и Конферентна зала; Общинска Библиотека „Искра“; Музей на фотографията и съвременните визуални изкуства; Художествена галерия – Казанлък; Исторически музей „Искра“; На закрито в туристически обекти, извън град Казанлък: Тракийска могила „Оструша“; Тракийска могила „Голяма Косматка“; Тракийска могила „Хелвеция“; Приемен център към гробници „Шушманец“, „Хелвеция“ и „Грифони“; За достъп потребителите трябва да се включат към мрежа WiFi4EU и да приемат условията за използването й. Мрежата е реализирана в рамките на инициативата WiFi4EU, която се финансира от Европейската комисия по Механизма за свързване на Европа.