Бюджет 2018г. – обърнат към хората от всички системи на общината

28 Декември 2017, 19:39 |

10% увеличение на заплатите за абсолютно всички общински структури е заложила Община Казанлък за идната година, включително второстепенни разпоредители с бюджет. Подобряването на социалния статус на общинските служители бе посочено като главен приоритет по време на общественото обсъждане на проекта за Бюджет 2018 г. на Община Казанлък тази вечер в Информационния център на ул.“Искра“№4 в града. Допълнително за увеличение на заплати спрямо 2017г. през 2018г. Община Казанлък е заделила 800 000лв. повече.

Бюджетната рамка на Общината за 2018г. е 48 562 092лв., без преходния остатък. Държавните средства, с които Община Казанлък ще разполага през идната година са с 14,6% повече спрямо тази година и са в размер на 32 721 341лв.

Фокусът върху подобряване на образователната инфраструктура остава водещ и през 2018г. По Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“ ще завърши до края на 2019г. работата по проекта на обща стойност 9 504 532,06лв. „Обновяване на образователната инфраструктура в община Казанлък“: основен ремонт, внедряване на мерки за енергийна ефективност и облагородяване на дворните пространства на ДГ №1, ДГ №11 и филиал на ДГ №15 в ж.к. „Изток“, както и на основните училища в градовете Крън и Шипка и селата Хаджидимитрово, Овощник и Ръжена. Предстои и ремонт на ДГ №13 „Мечо Пух“ и защитено жилище в село Дунавци.

Сред главните инфраструктурни проекти е работата по „Обновяване на градската среда в град Казанлък“, като по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. до края 2018г. ще приключи проектът за 5 655 048,59лв. в ж.к. „Изток“ с реконструкция и рехабилитация на 4 улици и обновявавне на 2 междублокови пространства.

През 2018г. ще започнат реалните дейности по ключовия проект „Интегриран градски транспорт на град Казанлък – Етап 1“ по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“ в размер на 3 690 050,96 лв.. Предстои ремонт на бул. „Розова долина“, от пл.„Севтополис“ до ул.„Бачо Киро“, закупуване на 7 бр. електробуси за вътрешноградските линии, рехабилитация на 23 бр. автобусни спирки със светещи информационни табла с разписанието и въвеждане на информационна система за управление на градския транспорт, което ще осигури цялостна свързаност на мрежата. Електробусите предлагат високо ниво на обслужване и конкурентни цени за закупуване, както и безспорни екологични ползи. Проектът предвижда закупуването на зарядна станция, оборудване за Център за управление със специализиран софтуеър и джи-пи-ес.

Кметът на Община Казанлък Галина Стоянова ще предложи на Общинския съвет средствата, заделяни от Общината през последните години за Фонд „Ин витро“ да бъдат пренасочени към нова Програма за младежи „Екопатрули“. След като Правителството посочи подкрепата за семейства с репродуктивни проблеми като свой приоритет, Общината иска да продължи да финансира с 20 000лв. фонд  млади хора, но като ги наема в сферата на грижа и опазване на общинската собственост, за да възпитава в подрастващите отношение към нейното опазване.

 

Пресцентър на Община Казанлък