Бюджет 2018г. обръща специално внимание на придобиването на собственост

28 Декември 2017, 19:55 |

Това ще бъде един от главните приоритети в Инвестиционната програма на Община Казанлък през 2018г., която беше представена тази вечер в Информационния център на ул.“Искра“№4 в Казанлък. Сред основните цели на капиталовата програма е и последователната политика по осигуряване на съфинансиране на проекти с външно финансиране.

Общинското ръководство си поставя за задача закупуването на земята под съществуващите общински бунгала в Несебър с идеята за дългосрочно развитие на мястото за отдих, подобно на детския лагер в местността „Паниците“, където всяка година почиват стотици деца. Близо 20 години Общината се опитва да завърши процедурата по изваждане на имота от държавен горски фонд. През тази година министърът на земеделието Румен Порожанов подписа заповед за финализирането на този тежък административен казус. В резултат на това, Община Казанлък поиска закупуването на земята под въпросните бунгала. Министерството на земеделието и горите се очаква през 2018г. да определи цената на тези над 3 декара земя, разположена на много добро място в град Несебър, с отлична локация за отдих и социални проекти.

Предвижда се през 2018г. изграждане на ново междублоково пространство между блоковете с номера 46, 51, 52, 53 и  60 в най-източната част на ж.к.“Изток“, останали извън обхвата на мащабния проект, който се изпълнява в момента, като предвидените средства от Общинския бюджет са в размер на 350 000лв.

След въвеждането на новата регионална система за управление на отпадъците през тази година на територията на общината, за 2018г. е предвидена рекултивация на Депото за битови отпадъци с допълнително финансиране от Община Казанлък.

Сред основните дейности са прилагане на мерки за енергийна ефективност на ДГ №13 „Мечо Пух“ (само още две детски градини в града предстои да бъдат реновирани и няма да остане неремонтирана сграда на детско заведение в Казанлък)и ДКЦ Поликлиника в Казанлък. Обхватът на дейностите ще бъде разширен с включване на културни институти в Казанлък.

Пресцентър на община Казанлък