Бюджет 2018г. подпомага чувствително културната инфраструктура

28 Декември 2017, 20:07 |

Инвестиционната програма на Община Казанлък разширява обхвата на дейностите по подобряване на общински сгради с въвеждане на мерки за енергийна ефективност, смяна на дограма и газификация с включване на сградите на културните институти. Капиталовата програма беше представена тази вечер в Информационния център на ул.“Искра“№4 в Казанлък. Предвидено е запазване на издръжката от тази година и увеличение на заплатите с 10%.

За Художествената галерия и Исторически музей „Искра“, Общинската библиотека, както и за Музея на фотографията и съвременните визуални изкуства и Народно читалище „Искра – 1860“ е предвидено газифициране, подобрения на фасадите и смяна на дограмата, а за Общински театър „Любомир Кабакчиев“ – и разширяване на сцената. Общината планира основен ремонт на фондохранилището на Историческия музей, както и цялостен ремонт на салона на кино „Лекс“ в сградата на Община Казанлък, за да стане годен за представления.

Пресцентър на община Казанлък