Бюджет 2020 – най-големият за община Казанлък

27 Декември 2019, 19:00 |

Проектобюджет 2020 на Община Казанлък изпълнява заявения от кмета Галина Стоянова приоритет за по-социална политика към децата и младите хора, като подобрява и разширява грижите и към жителите на общината в затруднено положение. Това стана ясно по време на провелото се обществено обсъждане на проект за бюджет и инвестиционна програма на Община Казанлък за 2020 г. „Почти половин милион лева са заложени за трите социални мерки към младите семейства.“, посочи Галина Стоянова. „Увеличени са средствата за пенсионерските клубове, еднократната помощ за социално слаби, 10% е заложеното увеличение за служителите във всички общински звена, за медицинските сестри сме предвидили 13-14% увеличение единствено, за да достигнат заплатите им заложеното в рамковото споразумение, имаме предложение за увеличение и в Спортния календар.“, обяви кметът на Казанлък.

Удвоени са предвидените средства за децата и младите в община Казанлък. В проекта за бюджет са заложени 3-те социални предложения на кмета за едногодишна финансова помощ за всяко новородено дете в община Казанлък под формата на ваучер на стойност 500лв. за памперси и храна през първата година, едва 0,50лв. стойност на купона за храноден на децата от 10-месечна до 3-годишна възраст в Детска млечна кухня и с 50% увеличена стойност на един храноден на децата в детските ясли и градини за сметка на Общинския бюджет, за да се хранят децата от 3 до 7 години още по-качествено и здравословно.

След обновяването на образователната инфраструктура проектобюджетът за 2020 предвижда продължаване на общинските политики за подобряване на инфраструктурата в детските градини, облагородяване на дворните пространства. Сред най-големите заложени проекти са 145 000 лв., предвидени за реконструкция на ДГ №17 „Славейче“, Етап 2 с ремонт на покрив, подмяна на дограма и полагане на външна топлоизолация, включени са дейности по облагородяване на дворното пространство на ДГ №8 „Васил Левски“  и ДГ №18 „Пчелица“. Ще се работи и по обновяване на оборудването и уредите за игра на децата.

За газификация на два от Центровете за настаняване от семеен тип са заделени 71 000лв. Продължава и работата по изграждането и газифицирането на единствения за Югоизточна България Дневен център за подкрепа на хора с деменция и техните близки, за което от общинския бюджет са планирани 41 000лв.

През 2020г., след извършения вътрешен ремонт на бившата Здравна служба в село Дунавци, предстои цялостен външен ремонт на сградата за нуждите на Защитено жилище за младежи с увреждания „Оптима“, което сега се помещава в село Овощник. За целта в бюджета са предвидени 64 000 лв.

За възрастни хора в нужда предстои Домашен социален патронаж през февруари да предложи мобилни интегрирани здравно – социални услуги по домовете. Ще бъде извършен ремонт на офиса на услугата, който се намира в сградата на Домашен социален патронаж на ул.“Отец Паисий Хилендарски“№3 в град Казанлък.

За ремонта на сградата на най-голямото здравно заведение за извънболнична помощ - ДКЦ „Поликлиника Казанлък“ЕООД са предвидени 151 000лв. съфинансиране от общинския бюджет, при одобрен проект от Националния доверителен екофонд в размер на 757 000лв.

Предлаганата инвестиционна програма е в общ размер 4 060 000лв, извън преходните обекти. Преходни са:  ремонт на надлез „Катекс“, финансиран със средства от Правителството 1 200 000лв. и АПИ 1 238 000лв, минимално, 79 000лв. съфинансиране от общинския бюджет. Изграждането на трети етап, приключване, водопровода в квартал „Изток“, като част от най-значимите планирани дейности по Северния обход на града с цялостен ремонт и изграждане на тротоари по улиците „Олимпиада“ и „Толиати“ в ж.к.“Изток“ за 580 000лв.  За асфалтиране в град Казанлък и населените места са заложени общо 2 430 000лв. Други 700 000лв. се разпределят според брой население за инфраструктурни обекти, посочени от кметовете по места.

През следващата година предстои Община Казанлък да погаси и последните вноски в общ размер на 733 333лв. по огромното кредитно задължение, което изплаща 8 години за т.нар.“Дупка“, терен на бившата Инфекциозна болница, изтеглено през 2014 година в размер на 4 милиона лева.

От 58,6  млн. лв., с които е разполагала Община Казанлък през 2019-а година, за 2020-а средствата са с 4 438 770 лв. повече или Бюджет 2020, в размер на 63 057 728 лв. ( без преходния остатък от 2019 ) ще бъде най-големият бюджет на Община Казанлък.

Разглеждането на проектобюджета на първо четене от Общински съвет – Казанлък предстои в края на месец януари2020 година.