БЮДЖЕТ 2024 НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК БЕ ПРИЕТ

14 Февруари 2024, 10:30 |
С мнозинство общинският съвет прие бюджета на Община Казанлък. 32 общински съветници гласуваха "ЗА", 4-ма "ПРОТИВ" и 0 "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ".
Бюджета на Община Казанлък за 2024 година е в размер на 117 милиона и 200 хил. лева, което е с около осем милиона повече от бюджет 2023. 
Субсидията за държавно делегирани дейности е увеличена с 16 на сто. В бюджета са предвидени средства за инфраструктурни обекти, сред които са реконструкция на местния Колодрум и изграждане на мултифункционална спортна зала, ремонт на общинския път и прилежаща велоалея от Казанлък до язовир "Копринка", изграждане на детелина на първокласен път I-6 – вход-изход в Индустриалната зона на Казанлък, изграждане на западен вход на град Казанлък с кръгово кръстовище. За тези проекти е заложена сумата от почти 27 милиона лева. 
Извън обектите, предвидени в Закона за държавния бюджет, инвестиционните разходи на Община Казанлък за 2024 година са над 8.6 млн. лева, а разходите за текущи ремонти на улици, тротоари и обекти общинска собственост - над 2.4 млн. лева.
Разходите за дофинансиране на делегирани от държавата дейности са в размер на над 2 милиона лева, разпределени по функции. Във функция "Образование" се планира дофинансиране в размер на над 500 хиляди лева, а във функция "Здравеопазване" са разчетени разходи в размер на над 200 хиляди лева за капиталови трансфери за скенер за Многопрофилната болница за активно лечение "Д-р Хр. Стамболски" и Диагностично-консултативния център "Поликлиника”.
,,Община Казанлък няма просрочени задължения към края на 2023 г . Няма инвестиционни заеми от банки и за тази година не се предвиждат такива. Това означава, че общината продължава да е финансово стабилна, да покрива разходи и да има своя растеж.”, каза кметът Галина Стоянова. Тя подчерта,че не се предвижда  увеличение на местните данъци и такси за настоящата 2024 година и  всички социални политики ще бъдат запазени.