Д-р Кети Маналова: Казанлъшката болница е в стабилно състояние, благодарение и на Община Казанлък

23 Декември 2019, 19:00 |

Сумата от 509 хил.лв., получена от продажбата на общински имот в полза на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“, ще бъде разходвана в две направления.

Управителят на болницата д-р Кети Маналова, чийто договор на ръководител на болничното заведение бе подновен до 2022 година, поясни, че 101 800 лв. ще бъдат използвани за погасяване на просрочени задължения на болничното заведение към Община  Казанлък за местни данъци и такси. С 407200лв. ще бъдат финансирани дейности на болницата.

„Благодаря за доверието, което ми беше гласувано от общинските съветници, от кмета, от председателя на Общинския съвет. Това е голяма отговорност. Аз имам реална представа за процесите, които се развиват в здравеопазването и в частност в Общинската болница в Казанлък“, подчерта д-р Маналова. Тя обърна внимание на състоянието на болницата преди 10 години, когато финансовата ситуация е била изключително неблагоприятна и задълженията на здравното заведение са били няколко милиона: „В рамките на тези десет години плановете, които си бяхме набелязали – по отношение на бизнес плана, на човешките ресурси и на развитието на болницата, се сбъднаха. Развитието на болницата в тези десет години беше в желаната от нас насока.“

В този смисъл д-р Маналова поясни, че съвместно с Община Казанлък още с първите й стъпки като управител, са предприети мерки за подобряване на финансовото състояние, към подобряване на битовите условия, към условията на труд, към изцяло модернизиране на апаратурата в болницата, като запазване на качествените кадри и изграждане на нови специалисти в болницата.

Реализирани са множество проекти. Единият от тях е спечелен по линията на безвъзмездна помощ от японското правителство, със средствата от който е закупена нова апаратура за отделението по гастроентерология. Завършен е ремонтът на операционния блок в хирургично отделение. Направена е газификация на болницата, благодарение на която са спестени много средства и е подобрено отоплението.

Следват два мащабни проекта с бенефициент Община Казанлък, за които са положени усилия от страна на кмета на Община Казанлък Галина Стоянова, от целия Общински съвет и ръководството на болницата. По единият от тях е извършена реконструкция и обновяване на болницата, закупени са 74 нови апарата, между които уникален скенер, който струва над един милион лева. Изцяло е обновена апаратурата, с която работи болницата. В този проект е извършен и основен ремонт на отделенията по хемодиализа и нефрология, на операционния блок, както и на родилното отделение.

Следващият голям проект, който реализира Община Казанлък е за въвеждане на мерки за енергийна ефективност. Там са извършени огромни ремонти за саниране на болницата, ремонти на покрива, подменени са дограмата и топлопреносната система, което вече две години показва своята финансова ефективност.

Непрекъснато в тези години се работи за подобряване условията на работа, във връзка с което преди 4 години болницата беше акредитирана и получи отлична оценка за дейността си. Получи и правото да бъде база за изграждане на специалисти лекари по 8 основни медицински специалности и на специалисти по здравни грижи.

Община Казанлък предостави стипендии на лекари – специализация в болницата. Стипендията е в рамките на 3 хил.лв. годишно. „Това изключително подпомогна нашите специализанти, защото разходите при придобиване на специалност са големи, този процес е четиригодишен, за някои специалности 5-годишен. Това гарантира изграждането на специалисти, които да останат с договори за работа, поне 5 години след придобиване на специалност в нашата общинска болница“, каза д-р Маналова.

Преди 3 години са продадени два общински терена и със средствата е подпомогната болницата. През 2019 година Общината предостави два свои терена, на единия от които е реализирана продажбата вече.

След преговори с общинските болници от премиера Борисов са получени целево 600 хил.лв за обслужване на пациенти в отдалечени и труднодостъпни райони.

„Благодарна съм и на бизнеса, който непрекъснато ни подкрепя, и на гражданите“, каза управителят на болницата в Казанлък и подчерта, че към този момент болницата в Казанлък е стабилна, развиваща се, за което заслугите са и на екипа на болницата.

Д-р Маналова изрази благодарността си към председателя на Общинския съвет, към общинските съветници и към кмета Галина Стоянова: „След мен, може би, кметът Галина Стоянова е най – добре запозната с нормативните уредби и с условията, в които работи здравната система в България. Съвместно сме провеждали редица срещи и с министрите на здравеопазването и с шефовете на Националната здравна каса, пред Сдружението но общините и Сдружението на общинските болници, и сме постигали сериозни успехи за казанлъшката болница.“

Още информация по темата може да намерите във видеото:

източник: в-к "Искра" - Казанлък