Дамян Цанев: Като кмет ще се вслушвам в гласа на всеки от с. Овощник

03 Ноември 2023, 08:00 |
„Ако спечеля доверието на жителите на с. Овощник на балотажа тази неделя, ще се вслушвам в гласа на всеки, който иска да работи за развитието на нашето село”, заяви Дамян Цанев – кандидат за кмет на с. Овощник, който на 05.11.2023 г. ще се яви на втори тур. Той възнамерява да създаде Обществен съвет, който да работи за привличане на деца и ученици в селото, като се съхранят местното училище и детската градина.
Създаването на спортна площадка за баскетбол и волейбол също е сред нещата, които за Дамян Цанев са на дневен ред. Подготовката на улиците с подмяна на водопроводите за асфалтиране, преработването на проекта за подмяна на водопровода на селото и кандидатстване в ПУДООС и МРРБ за финансиране също са сред приоритетите на Цанев. Той е предвидил и изграждане на велоалея, свързваща с.Овощник със съществуващата алея от гр.Казанлък.
„Овощник има нужда и от цялостна подмяна на уличното осветление с енергоспестяващо”, казва Дамян Цанев и обещава да спази поетия ангажимент за това. 
За него като кмет на с. Овощник и за Галина Стоянова за кмет на Община Казанлък можете да гласуване в неделя – 05.11.2023 г., с № 7 в бюлетините.
Купуването и продаването на гласове е престъпление.