Делегация от Община Казанлък замина за македонския побратим Кочани

28 Септември 2017, 11:47 |

От 28 септември до 1 октомври, по покана на градоначалника на македонската община Ратко Димитровски, делегация на Община Казанлък ще гостува на традиционния празник за македонския град Празник на ориза. В общинската делегация участват общинският съветник д-р Мехмед Мехмедов, заместник председател на Комисията по социални дейности и трудова заетост и член на комисиите по здравеопазване и по култура, информационни средства и вероизповедания към Общински съвет – Казанлък и служителите Живка Узунчева, началник отдел „Устройство, планове, проектиране и кадастър“ и инж.Ботьо Ботев, старши експерт „Улични и пътни мрежи и съоръжения“.  Те ще отбележат заедно с македонските приятели традиционната международна културна манифестация „Ден на кочанския ориз“.

Съставът на делегацията на Община Казанлък цели да разширява контактите с побратимените градове и затвърждава една нова общинска политика - да толерира на експертно ниво представители на различните дирекции и отдели от администрацията, служители, чиято работа се оценява като качествена и всеотдайна както от администрацията, така и от гражданите.

Тържествата, които се провеждат за 25-та поредна година проследяват пътя на „бялото злато“ за жителите на източна Македония от нивите до трапезата. Местните хора избират на най-красивата девойка „Хубавица на ориза“. Гостите от Казанлък ще посетят Кочанското поле, където земеделската култура намира достатъчно топлина, влага и слънце и с грижите на местните хора се отглежда от стотици години.

Дружбата на Казанлък с Кочани, с население от около 38 000 жители на общината, от които близо 28 000 в града, е една от най-старите, с протокол за намерения от края на 1995г., а година по-късно – първи обмен на делегации. Меморандумът за сътрудничество е подписан по време на Празника на розата преди точно 10 години на добро приятелство и обмяна на опит в различни сфери между казанлъчани и техните кочански приятели.

 

Пресцентър на община Казанлък