Детският лагер „Паниците“ отваря врати на 10 юли

15 Юни 2017, |

Със Заповед № 991/14.06.2017г. на Кмета на община Казанлък е определен графикът на смените в почивна база „Паниците“ край гр. Калофер.Обновеният през последните няколко години детски лагер отваря врати на 10 юли, като ще предостави на летуващите чудесни условия за почивка, игри, обучение и занимания. Предлаганата от страна на Община Казанлък социална услуга за 7-дневен престой се заплаща (съгласно  чл. 23 на Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък) по 56 лв. за дете от детска градина и 63 лв. за ученик, което включва четири хранения за ден и нощувка.

Безплатен престой ще получат деца от ромски произход като част от дейностите по превенция на Местната комисия за борба с противообществените прояви намалолетните и непълнолетните и Плана за действие на Община Казанлък за интегриране на български граждани от ромски произход.

През последните няколко години стана традиция Община Казанлък да предостави цялата база за две поредни смени на Националната школа по физика с ръководител Теодосий Теодосиев. Сред невероятната природа деца от Казанлък и цяла България ще се обучават и същевременно ще почиват и ще събират сили за нови, по-високи постижения на национално и международно ниво в областта на физиката.

Съгласно Заповедта на Кмета, записването за лагерните смени ще се извършва само в училищата и детските градини, където с нарочна заповед на съответния директор следва да бъдат определени отговорни служители.

За поредна година Община Казанлък, въпреки финансовите затруднения, се постара да подобри максимално условията в лагера и тази година интересът на деца и родители към отдих на „Паниците“ е засилен.

 

Пресцентър на община Казанлък