ДОКТОР БЕЛЧЕВ АПЕЛИРА ЗА ПОВЕЧЕ РАЗБИРАНЕ ОТ СТРАНА НА ПАЦИЕНТИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ЩАБА ЗА ЗИМАТА

25 Октомври 2021, 12:00 |

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Е В ГОТОВНОСТ ЗА ЗИМНИЯ СЕЗОН

Готовността за зимата на Община Казанлък бе обсъдена днес на заседание на Общинския щаб за изпълнение на Плана за защита при бедствия и аварии. На срещата в обновената театрална зала на бившото кино „Лекс“ в Общината пред Кмета Галина Стоянова всички ангажирани институции докладваха за готовността си с организация и осигурени техника и средства.

Заместник-кметът по „Инфраструктура, строителство и транспорт“ Даниела Коева съобщи, че вече е подписан договорът с фирмата-изпълнител за четвъртокласната пътна мрежа, която е с дължина 98 километра. Тя обърна внимание, че е много важна добрата комуникация с хижарите в района на Бузлуджа, за да бъдат координирани усилията за пропускане на МПС при затруднени зимни условия.

От Общинското предприятие „Комунални дейности и поддръжка на инфраструктурата“ също заявиха готовност да посрещнат зимния сезон. За снегопочистването в града е изготвен оперативен план с организация. Градът е разделен на четири района, като с приоритет са централните улици и булеварди, а след това – вътрешните квартални улици. В навечерието на зимата Общинското предприятие разполага с общо 5 солоразпръсквателя, 3 автомобила с гребла, още 5 автомобила за ръчно почистване, 3 челни товарача, 1 трактор, 330 тона сол, 2,5 тона айсмелт и около 5 тона химически разтвори, 50 тона сол със пясък в резерв.

Представителите на ВФ на територията на община Казанлък, РС ПБЗН Казанлък и РУ Полиция Казанлък също заявиха готовност за съдействие и дежурства с оборудване, техника и екипи.

Заместник-кметът Ахмед Мехмед докладва за осигурени достатъчни количества предпазни медицински облекла и средства за дезинфекция. Заместник-управителят на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ по лечебната дейност д-р Белчо Белчев потвърди, че материално медицинската база е подсигурена, осигурени са лекарства и предпазни облекла. Той каза, че в covid-отделението работят 58 легла, като в момента са заети 57. Създадена е организация за лечение на тежко болни и в други отделения на лечебното заведение. Правят се възможните промени, за да не се смесват потоците на пациентите. Д-р Белчев обърна внимание, че медицинският персонал е изключително натоварен, а пациентите – изнервени и апелира за повече разбиране.