ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ В ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ ДО КРАЯ НА АВГУСТ

21 Август 2020, 10:00 |

Община Казанлък обявява допълнителен прием в детски ясли през месец септември, извън утвърдения график на дейностите. Допълнителната възможност за записване в детски ясли е поради незаети обявени свободни места от класирането на 20 август 2020 г. за постъпване на децата през месец септември 2020 г.

Допълнителното класиране за електронен прием ще се осъществи от 21 август до 31 август, включително, по следния начин тук: https://dy.kazanlak.bg/allDay/article/MTQ=

28 август - Обявяване на свободните места - Системата е отворена за редакция на съществуващите заявления на некласираните деца и за регистрация на нови заявления.

1 и 2 септември - Системата е затворена за редакция и регистрация на заявления

3 септември - Обявяване на резултатите от класирането

от 3 септември до 11 септември, включително - Записване на класираните деца от 15 септември - поетапно по изготвен график от директора, но не по-късно от 45 дни от записването

Постъпване на класираните деца в детската ясла - извършва се поетапно по изготвен график от директора -

Системата е отворена за редакция на съществуващите заявления на некласираните деца и за регистрация на нови заявления. Родителите ще могат да регистрират/редактират заявления в електронната система в периода от 21 август до 31 август, включително, както онлайн, така и на място в избрана от тях детска ясла. Класирането ще бъде обявено на 3 септември, а записването на приетите деца ще започне от 3 до 11 септември, включително. П

риетите деца от допълнителното септемврийско класиране ще постъпват поетапно в детските ясли от 15 септември 2020 г. по изготвен от директора на институцията график, но не по-късно от 45 дни от записването.

Обръщаме внимание на всички родители, които вече имат активни заявления в електронната система за прием, в които са посочили, че желаят да участват в класиране от месец септември, че не е необходимо да регистрират нови.

Редактиране на вече регистрирано заявления може да бъде направено в посочения период.