ЕДНО УСТОЙЧИВО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ОБЩИНАТА И БИЗНЕСА

14 Март 2024, 16:00 |
Благодарение на социалната политика водена от Кмета на Община Казанлък, в началото на месец май 2023 г. е разкрита поредната, нова социална услуга – Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, като държавно делегирана дейност. Капацитетът на новия Дневен център е 40 места, с целева група – лица с увреждания.
През 2023 год. по одобрен Проект на Фондация на Smurfit Kappa, бе сключен договор между Кмета на Община Казанлък и Фондацията за извършване на дарение, с изразена воля на дарителя, то да бъде в полза на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания.
Общата стойност на направеното дарение е в размер на 38 600 лева.
​През 2024 г., след необходимите административни процедури, дарението направено от Фондацията на Smurfit Kappa е реализирано, като са закупени – Бус 8+1, употребяван, за транспорт от-до домовете на потребителите и Крос-тренажор за активна рехабилитация на потребителите.
Дарението на Фондацията на Smurfit Kappa достига до всички – потребители, техните близки и служителите на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, то е израз на съпричастност и социална ангажираност към най-уязвимите членове на обществото. Допринася за повече разнообразие на дейностите при работа с лица с увреждания, сигурно пътуване на потребителите до техните домове, както и повишаване качеството на предоставяните социалните услуги.
Чрез дарението на Фондацията на Smurfit Kappa се оказва подкрепа и съпричастност, водеща до позитивна промяна в живота на хората с увреждания.
Кметът Стоянова изказва своята благодарност за социалната ангажираност на бизнеса на територията на общината и се надява всички да последват добрия пример.