Галина Стоянова: Честит празник на българската духовност и книжовност!

01 Ноември 2023, 13:00 |
Уважаеми дейци на културата и просветата,
Скъпи будители и съграждани, 
Честит празник на българската духовност и книжовност! 
Денят на народните будители е от онези празници, които се усещат със сърцето. 
Преклонението пред народните будители е всъщност обичта ни към самите тях – онези обществени и културни дейци, чиято дейност е осмисляла живота, давала е надежда и стремеж към просветление, дарявала е мъдрост и увереност в трудните дни на изпитания. И днес именно училищата и културните институти са призвани да съхраняват и развиват постигнатото през годините. Затова вярвам, че, докато има родолюбиви българи, ще има българска държава и българска нация.
Казанлък е люлка на много таланти, прославили не само града, но и цяла България. Нека не забравяме това и да се гордеем, че „и ний сме дали нещо на света“! Бъдете горди и достойни наследници на завещаните ни богата духовност и традиции!
На всички вас, съвременни просветители, които запалвате искрата на любовта към книгите и познанието, пожелавам здраве, силен дух и светлина, за да показвате пътя, по който да върви българския народ.
Честит празник!
С уважение, 
Галина Стоянова – кандидат за кмет на Община Казанлък