ГАЛИНА СТОЯНОВА: “ДА ТЪРСИМ БАЛАНСА МЕЖДУ ЖЕЛАНИЯТА НА ИНВЕСТИТОРИТЕ И ОБЛИКА НА КАЗАНЛЪК”

26 Януари 2024, 19:35 |
Кметът на Казанлък се срещна днес с инвеститори, архитекти и проектанти. Галина Стоянова изрази желанието си за ползотворно партньорство с тях и призова да се търси баланс между желанията на инвеститорите и приветливият, и красив облик  на града. ,,Всичко се постига с разговори и компромиси”, каза Стоянова.
На срещата тя представи  и новия главен архитект на Община Казанлък - арх. Иван Кирчев. Пред колегите си и инвеститорите той заяви, че два пъти в седмицата ще има приемен ден, за да улесни комуникацията между бизнес, граждани и главния архитект.
На срещата бе поставен въпроса за приемане на Наредба от Общинския съвет, която да регламентира специфичните изисквания за облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли. С нея могат да се определят допълнителни изисквания към обема и съдържанието на подробните устройствени планове и на инвестиционните проекти за нови сгради, реконструкция, пристрояване и надстрояване и основни ремонти на сгради и съоръжения, улици, площади и озеленени площи, свързани с благоустрояването на градските пространства, опазването и съхраняването на архитектурните ансамбли и градската среда. 
Срещата премина в диалогична и ползотворна атмосфера.