Галина Стоянова, кмет на Казанлък: При продажба на общински имоти има прозрачност и не е имало случай да се продаде ценно за общността имущество

28 Февруари 2019, 15:00 |

Всички имоти подлежащи на продажба за съответната календарна година са подробно описани в Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост, което включва описание на имотите, квадратурата и прогнозната цена на обектите, каза кметът на Казанлък Галина Стоянова по време на сесия на Общинския съвет, в отговор на питане на съветници от „БСП – Лява България“ във връзка с продажбата на имоти и земеделска земя за периода 1 януари 2012 – 31 декември 2018г, предаде кореспондент на Радио „Фокус”.

Галина Стоянова поясни още, че Годишната програма, включително и измененията и през годината се приемат с решение на Общинския съвет: „Те са ви служебно известни и са публикувани на интернет страницата на Общински съвет – Казанлък и на Община Казанлък. Всяка една продажба, независимо дали е по Закона за общинската собственост или по Закона за приватизацията, се извършва след изрично решение на ОбС. В него се посочват конкретният имот, предметът на продажбата и се определя начална тръжна цена, както и представител от ОбС, включително и общински съветници от БСП в комисията по търга.” Кметът на Казанлък каза също, че в изпълнение на чл. 44, ал.1, т.18 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, всички договори след продажбите на недвижими имоти се предоставят на Общинския съвет. Те съдържат информация за името на купувача, предмета на сделката, стойността на договора. Те също са служебно известни на съветниците и са налични в ОбС. В отговора си Стоянова обърна внимание и на това,че всички сключени договори от продажби за периода 1 януари 2012 – 31 декември 2018 г. се разглеждат от Комисията за противодействие на корупцията за упражняване на текущ и последващ контрол върху актовете и договорите издадени или сключени от органите на местната изпълнителна власт, чийто председател е Теодора Иванова, общински съветник от групата „ БСП – Лява България”.

Славяна ГАЙДАРОВА