Галина Стоянова подписа договора за проекта „Светът на траките“

20 Ноември 2019, 15:21 |

Днес имах удоволствието като кмет на община Казанлък да подпиша договора за проекта „Светът на траките“ в Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“2014–2020 в Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Все повече се приближаваме до реализиране на мащабния инфраструктурен туристически проект. Това е първият одобрен проект от началото на третия ми мандат. Благодаря на правителството! Чрез проекта „Светът на траките” ще продължим да работим в посока развитие на туризма в региона целогодишно, като създаваме интегриран туристически продукт.