Галина Стоянова: Удвояваме грижата за децата на Община Казанлък

10 Декември 2019, 11:15 |

В първия ми кметски мандат работихме основно по подобряване на пътната инфраструктура в общината. Във втория- обърнахме специално внимание на образователната инфраструктура.

В този мандат намеренията ни са да удвоим грижата за децата и отговорните родители, политиката ни да бъде до голяма степен със социална насоченост. Затова предлагаме три неща в бюджет 2020 на община Казанлък и вече съм внесла доклад в Общинския съвет с предложение общинските съветници да вземат решение по трите предложения, които обещах да направя при встъпването ми в длъжност като кмет, а именно:
- намаляване цената на купона за хранене на деца от 10 м. -3 г. от Детска млечна кухня от 1 лев на 0,50 лв;
- удвояване на средствата за хранене на децата от 3-7 г. в детските градини на територията на общината;
- еднократен ваучер за закупуването на пелени на стойност 500 лв., като ваучерът ще бъде предназначен само за новородените деца в общината. Обръщам внимание, че имаме конкретни изисквания към родителите, като това да имат завършено минимум средно образование и да са навършили 18 години. Чрез специално разработена процедура ще предотвратим евентуалното некоректно използване на ваучера.
Предстои предложенията да бъдат разгледани на сесия на Общинския съвет в Казанлък. След това ще направим допълнително разяснение в конкретика.