Генерален спонсор на Празника на розата’ 2024 e „Арсенал“ АД

10 Май 2024, 17:00 |

Генерален спонсор на Празника на розата’ 2024 e „Арсенал“ АД На 10 май 2024 година изпълнителният директор на „Арсенал“ АД инж. Николай Ибушев и кметът на община Казанлък Галина Стоянова подписаха договор, съгласно който „Арсенал“ става генерален спонсор на Празника на розата ‘2024. По случай своите 100 години на казанлъшка земя, най-голямото българско машиностроително предприятие подкрепя провеждането на 121-ия празник на розата в Казанлък със 100 хиляди лева. Така най-големият работодател на територията на община Казанлък и в региона – „Арсенал“ АД, и местната власт за пореден път си подадоха ръка в общата им цел – постигане на още по-високо ниво в развитието на Казанлък, в утвърждаването му като столица на Долината на розите и като едно от най-привлекателните места в България както за туризъм, така и за живеене и професионална реализация. Сътрудничеството между Община Казанлък и „Арсенал“ е дългогодишно, то започва далеч преди вековния юбилей на предприятието в града и ще продължи в бъдеще. Настоящото спонсорство на едно от емблематичните събития в Казанлък е още един пример за ползотворно партньорство между бизнеса и местната власт, за важната роля на индустрията за просперитета на града и населените места, както в сферата на икономиката, така и в културата и туризма. С подкрепа като тази се дава възможност за разгръщане и осъществяване на редица инициативи, които стигат до всеки един гражданин на община Казанлък и допринасят за издигане имиджа на града на международно ниво.