ГЕРБ-Казанлък: Предвиждаме да създадем Архитектурно-художествен съвет

18 Октомври 2023, 10:00 |

Създаване на Архитектурно-художествен съвет, който ще помогне за реализирането на една по-добра устройствена политика на Общината – това предвиждат кандидатът за кмет на Казанлък Галина Стоянова и кандидатите за общински съветници от ГЕРБ. Съветът ще разглежда и дава становища по всички предложенията за благоустрояване и озеленяване на градски пространства, цветови фасадни решения на сградите, промени на устройствените планове, характера на застрояване с оглед хармонично изграждане на средата, за поставяне, преместване и премахване на паметници, художествени елементи на градския дизайн и произведения на изкуството на територията на общината.

Архитектурно-художественият съвет ще се състои от доказани експерти от различни области – архитекти, дизайнери, художници, артисти, историци, представители на културни институти. Той ще провежда срещи с обществени организации и граждани, инициативни комитети и др. във връзка с решаването на различни градоустройствени въпроси като: достъпност на градската среда, паркиране, състояние на междублокови пространства, шум, отпадъци, липсата на паркове за спорт. Архитектурно-художественият съвет ще разглежда различни граждански инициативи за сътрудничество между Общината и квартални общности, неправителствени организации и др.

От ГЕРБ планират Съветът да обхване с дейността си предвидените с Общия устройствен план територии за развитие на гр. Казанлък - изходите към гр. София, гр. Стара Загора, село Бузовград, кв. „Минерални бани“, северно от града в посока гр. Шипка и село Енина, м-ст „Старите лозя“ в регулацията на града

. Дейността на Архитектурно-художествения съвет ще кореспондира и с изготвянето на ПРОГРАМА ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА ГР. КАЗАНЛЪК С ХОРИЗОНТ 2023-2043 Г., въз основа на Общия устройствен план на града.

За кандидата за кмет Галина Стоянова и кандидатите за общински съветници гласувайте с №7 в бюлетините.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!