ГУРКОВО И НИКОЛАЕВО – ПОЗИТИВНИ ДА ПОДКРЕПЯТ КАЗАНЛЪШКАТА БОЛНИЦА

05 Февруари 2020, 14.00 |

Общините Гурково и Николаево заявиха готовност да подкрепят МБАЛ“Д-р Христо Стамболски“, гр.Казанлък. В срещата с представителите на местната власт участваха заместник-кметът по хуманитарни политики в община Казанлък Ахмед Мехмед и управителят на МБАЛ“Д-р Христо Стамболски“ д-р Кети Маналова. Тя запозна кмета на Гурково Мариан Цонев със специфичните медицински грижи, които казанлъшката болница осигурява за не малка част от жителите на много отдалечени населени места в Гурково, свързани с ниския социален статус, преобладаващо възрастно население, висок процент инвалидизация и необходимостта от хемодиализа в последната община в североизточната част на област Стара Загора. „Нямам против, може да разчитате на мен!“, откликна Кметът на Гурково. Той се ангажира да внесе предложение към общинските съветници и да поиска тяхното съгласие за размера и формата на финансова подпомагане на лечебното заведение.

„С целия екип се борим за първото място сред 69-те общински болници в цялата страна и като кадри, и като оборудване и като медицински дейности.“, започна управивтелят на казанлъшката болница представянето на работата и затрудненията на здравното заведение пред кмета на община Николаево Николай Кънев и председателя на Общинския съвет Юсеин Юсменов. Участниците в срещата обсъдиха денонощните спешни дежурства, консултации със специалисти и редица изследвания, каквито в района предоставя единствено многопрофилната болница в Казанлък. Николаево е сред общините с висока детска смъртност трайно през последните 20 години, висок брой малолетни родилки и известен брой жители, които имат нужда от хемодиализа. „Общините като нас трябва да имат някакво участие в подкрепа на болницата, защото Вие се грижите за нашите жители.“, заяви Кметът на Николаево Николай Кънев. Предстои изготвяне на предложение към Общинския съвет за одобрение на размера и формата за финансова подкрепа към МБАЛ“Д-р Христо Стамболски“.

В началото на срещите заместник-кметът Ахмед Мехмед запозна присъстващите с инициативата на Кмета Галина Стоянова да потърси партньорство и диалог в поредица от срещи с колегите си от съседните общини, за чиито жители се грижи болницата в Казанлък. „Предвид новите постове се надявам да се отзовете на апела и финансово или с дълготрайни материални активи да подпомогнете болницата!“, призова Ахмед Мехмед.

Първата от поредицата срещи се проведе преди ден с кмета на Павел Баня Иса Бесоолу, който също увери, че ще помогнат на болницата.

Многопрофилната болница за активно лечение в Казанлък всяка година приема близо 11 000 жители на 5 общини: Казанлък, Павел Баня, Гурково, Николаево и Мъглиж.