ИДЕЙНИЯТ ПРОЕКТ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА ПАРК „РОЗАРИУМ“ Е ГОТОВ

06 Април 2023, 12:00 |

Автор на предложението е един от най-младите архитекти в общината. То включва оформяне на три функционални зони на площ около 2200 кв.м.: постоянна сцена с площ 5 на 10 метра, с лека сглобяема конструкция, въжена градина с конструкция за катерене,  амфитеатрално пространство за разходки и отдих, зелени площи. Авторът определя идеята като стилово подходяща за тази част от „Розариум“.

Идейният проект отговаря на поставеното условие от Община Казанлък да бъде предвидена възможност за провеждане на различни събития на открито в новата част на парка, с предвидени места за публика и провеждане на открито на разнообразни изяви, както и да се приобщава архитектурно към съществуващата.

Идейният проект ще премине през пълния цикъл от разглеждане, одобряване, проектиране в работна фаза, след което Община Казанлък ще може да премине към изпълнението му. Строителните дейности са предвидени до края на 2023 г.