Изпълнение на заповедта на кмета на община Казанлък

10 Март 2020, 16:00 |

В сила е заповедта на кмета на община Казанлък Галина Стоянова издадена във връзка с предписанията от Националния оперативен щаб и препоръките отправени по време на заседание на Кризисния щаб, по отношение на предприемане на мерки за ограничаване разпространението на коронавируса.
В Общинска администрация се извършва ежедневна дезинфекция на помещенията.

Приемането на граждани в общинските административни структури се   извършва само в обособените фронт офиси, като служителите ползват предпазни маски. Спазват се и указанията за строга дезинфекция в сградите на общинска администрация. Заявления, сигнали и предложения се подават по електронен път или по телефона.

На територията на община Казанлък до второ нареждане са забранени всички културни мероприятия, включително и кинопрожекции, театрални представления, отложени са всички събития от предстоящите Чудомирови празници.

Забранено е провеждането на всякакви масови мероприятия с участието на деца, събирането на големи групи от хора на закрито, включително и репетиции на танцови и самодейни състави, извънкласни форми на обучение и всички групови публични изяви. Забранени са приемните дни на кмета на община Казанлък, на заместник-кметовете и на кметовете на кметства.

Дейностите в Кухня – майка, Домашен социален патронаж, старческите домове, Клубовете на пенсионера, дневните центрове за деца и възрастни хора с увреждания, Приемна грижа, Патронажна грижа, Защитени жилища, Къщички от семеен тип, Сдружение „Бъдеще за децата“  продължават да се осъществяват със засилени мерки на превенция както на служителите, така и на потребителите.

Указано е на всички превозвачи осъществяващи обществен превоз на пътници на територията на общината да предприемат дейности по дезинфекция на използваните моторно-превозни средства, както и на сградата на автогарата.