КЪМ ВСИЧКИ РОЗОПРОИЗВОДИТЕЛИ: ОЧАКВАМЕ ОТ ВАС ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ

22 Април 2020, 10:00 |

Напомняме, че срокът за подаване на обобщена информация за розовите масиви и розоварните, съгласно чл.10 от Закона за маслодайната роза, се счита за удължен с един  месец от отмяната на извънредното положение обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г.

Напомняме, че срокът за подаване на информация се удължава до 13.05.2020г. Съгласно чл.10 от Закона за маслодайната роза, всички  заинтересовани лица носят административна наказателна отговорност за неподаване на обобщената информация към Община Казанлък.