КАЗАНЛЪК СЕ ПОБРАТИМИ С ВИЕТНАМСКИЯ ГРАД ЛАЙ ЧАУ

08 Януари 2024, 18:00 |
В Народното събрание на Виетнам, Кметът на Казанлък Галина Стоянова подписа Меморандум за разбирателство за установяване на приятелски отношения на сътрудничество между виетнамския град Лай Чау и Казанлък 
На официалната церемония присъстваха председателят на Народното събрание Росен Желязков и председателят на Националното събрание на СР Виетнам Въонг Дин Хюе. 
В документа представителите на виетнамския град Лай Чау и община Казанлък се ангажират да предприемат мерки за общо развитие и разширяване на сътрудничеството в конкретни области. Предвижда се двете страни редовно да обменят информация за обстановката в областта на социално-икономическото развитие, потенциала, силните страни, предпочитаните политики и да насърчават инвестициите в производството и бизнеса в различните сфери. 
Предвижда се град Лай Чау и Казанлък да разработват годишни планове за сътрудничество, които да бъдат приемани всяка година, след обсъждане на постигнатото през изминалата и одобряване на план на дейностите за следващата година. Като приоритетни области за взаимодействие в меморандума са посочени насърчаване на инвестициите, обмен на информация, подкрепа за обучение, трансфер на технологии, сътрудничество в областта на туризма, културата, професионалното обучение и науката.