Класирането за прием в детските градини вече е готово

19 Април 2018, 09:59 |

Днес, 19 април, излeзe класирането за прием в детските градини. Всеки родител може да провери резултатите в съответната секция („детски градини“ и „яслени групи в детска градина“) на https://dg.kazanlak.bg/. Съгласно графика на дейностите, записването на класираните деца ще бъде извършено от 20 до 27 април, включително на място в детските градини, където са приети.

Класираното дете се записва само при наличие на пълен комплект от документи, декларирани в Заявлението. При установени несъответствия и/или неактуалност на заявените данни, детето няма да бъде записано и отпада от приема. То може да участва в следващи класирания с нов входящ номер и ново заявление.

Новата електронна услуга на Община Казанлък стартира на 4 април и е в съответствие с Наредба № 9 за условията и реда за  записване, отписване и преместване  на деца в общинските детски градини на територията на община Казанлък. Освен за местата в първа група (3-годишни) се кандидатства и за свободните места в останалите групи на детските градини.

До края на годината системата ще бъде отваряна всеки месец за кандидатстване и ще се виждат всички свободни места към дадения момент. Пълният график за прием в детските градини може да бъде разгледан на страницата на Община Казанлък в раздел „Дирекции и отдели“ – „Хуманитарни политики“ – „Образование“ – „Детски градини“, както и на https://dg.kazanlak.bg/.

Всички заявени данни (промяна в обстоятелствата) могат да бъдат актуализирани само в срока за регистрация / редакция на заявленията, както онлайн във форма за редакция на вече подаденото заявление, така и на място в детските градини, където е подадено първоначално заявлението, без да се губи получения вече входящ номер. За окончателното класиране определящ е последният вариант на заявлението.

Всички директори на детски градини са запознати с новите моменти и могат да съдействат на родителите.

 

Пресцентър на община Казанлък