КМЕТЪТ ГАЛИНА СТОЯНОВА: „2020 ЩЕ БЪДЕ БЕЛЯЗАНА С ИЗДЪЛЖАВАНЕ НА ЗАЕМИТЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ СЪС СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА“

28 Януари 2020, 10:52 |

С 27 гласа „За“, 0 - против и 8 - въздържали се Общински съвет – Казанлък прие на първо четене проекто-бюджета на Общината за 2020г. на заседанието си днес. „Днес приемаме един от най-важните документи за краткосрочното развитие на Община Казанлък.“, започна представянето на бюджетната рамка Кметът на Община Казанлък. „Бюджетът има рекордна за Община Казанлък рамка – в размер на 66 996 693 лева, с близо 15% повече от 2019г.“, обяви Галина Стоянова. Средствата от 67 млн.лв. са в две насоки: делегирани държавни дейности – 39 016 721лв., приходи от местни дейности - 27 979 972лв. „За да изпълним начертаните политики трябва да дофинансираме държавните дейности в размер на над 2 600 000 лева.“, отбеляза Кметът на Казанлък. В 2020 преходният остатък е двойно по-голям – 4 893 391лв. Това позволява и Капиталовата програма да е 9 252 414 лв.

Галина Стоянова очерта основните политики които предлага тя и нейният екип:

-        Политика на доходите за всички структури, свързани с дейността на Община Казанлък. От 1 януари, т.г., да се отрази 10 на сто увеличение на заплатите в Общинска администрация и всички общински звена, за което са предвидени допълнително 721 000лв. в бюджета;

-        С 10 на сто увеличение и заплатите на културните институти, за което са предвидени допълнително 114 000лв.

-        С 14 на сто увеличение на възнаграждението на медицинските сестри към общинските заведения, а с почти 18% - на помощния персонал в детските ясли.

„Една от политиките, която декалрирахме още в началото на мандата е бюджетът да изпълнява социална политика, насочена към хората. Първото са мерки към децата, новородените, мерки, насочени към раждаемостта и демографската ситуация.“, посочи пред Общински съвет – Казанлък Кметът Галина Стоянова. Сред акцентите в Бюджет 2020 е повишаване на качеството на хранене на децата в детските заведения, предоставянето на ваучер за еднократна помощ за закупуване на пелени за новородените деца, намаляване стойността на купона за хранене от детската Кухня-майка. Търсеният ефект е 2020 ще бъде белязана с издължавнае на заемите и изпълнение на политиките със собствени средства в размер на 200 хил.лв.

През новата 2020 г. кметът Галина Стоянова е заложила в политиката си двойно увеличение на средствата, които общината предоставя за обучение на лекари – специализанти, като към Общинската програма ще бъдат включени и медицинските сестри и акушерки - специализанти, двойно увеличаване на средствата по програма „Ин витро” до 30 000лв., по която до миналата година са родени 14 бебета Финансирането е част от водената политика от ръководството на община Казанлък да работи приоритетно в сферите, които касаят пряко младите семейства в общината.

Галина Стоянова подчерта: „Всички предложения, които правим са консултирани с политческите партии, както и на обществено обсъждане в края на миналата година, съобразени са с потребностите на гражданите.“.

Предлага се 20% -тно увеличение на субсидията за спортните клубове в община Казанлък предлага в новия проектобюджет 2020 кметът Галина Стоянова. Сумата от 210 000лв. цели да стимулира масовия спорт при децата, възпитание в дисциплина и изграждане на силни характери.

По-добра грижа и към по-възрастните е предвидена в Бюджет 2020, с повече средства за пенсионерските клубове – те са завишени с 22%, от 60 300 през 2019г. на 475 000лв. през 2020г.

В предлагания проекто-бюджет са завишени двойно Бедствия и аварии, който се увеличава двойно за еднократна помощ на граждани в  особено тежки и извънредни ситуации. Ще продължи и финансирането с еднократна помощ на граждани, чието лечение е скъпоструващо и сумата не се поема в пълен размер от Националната здравноосигурителна каса.

В общинския бюджет за 2020г. е отразена политиката за реконструкция на образователната и уличната инфраструктура. „Ще завършим Северната обходна дъга на града – уиците „Олимпиада и Толияти“. Предвидена е цялостна реконструкция на ул.“Войнишка“ и целия квартал и улички, северно от нея, за да се оформи цялото пространство в ж.к.“Левски“, разбира се, след подмяна на водопроводната мрежа.“, разказа Кметът на Казанлък. Тя съобщи, че изпълнението на надлеза „Катекс“ започва с откриване на строителна площадка този четвъртък. Предстои изпълнението и на големия туристически атракцион „Светът на траките“.

„Едно от условията, за да бъде изпълнен в приходната част и да бъде разпределен равномерно за политиките е приключването на тежестите във вид на заеми, които се наложи Община Казанлък да вземе. През ноември приключва големият заем за т.нар. Дупка, Инфекциозна болница. „2020 ще бъде белязана с издължавнае на заемите и изпълнение на политиките със собствени средства. В рамките на разумното, с този бюджет се надявам да откликнем на всички нужди не само на града, но и на населените места.“, прикани към гласуване общинските съветници Галина Стоянова.

Второ четене на бюджета е предвидено за 6-и февруари, т.г., а до края на месеца могат да бъдат правени предложения по него.