КМЕТЪТ, ГАЛИНА СТОЯНОВА, БЕ В ГОРНО ИЗВОРОВО

20 Февруари 2024, 18:05 |
Кметът на Казанлък представи, тази вечер, Програмата си за управление за мандат 2023-2027 година в село Горно Изворово. 
“Като кмет, винаги съм придавала изключително значение на развитието на нашите села. Те са сърцето на нашата общност и аз съм ангажирана в постоянни усилия да ги подпомагам и стимулирам. Поемам ангажимент за стабилно и устойчиво развитие на селските общности, създавайки условия за благополучие, образование и културен растеж.“, каза Галина Стоянова . 
Тя обсъди с тях какво е необходимо да се направи за населеното място. Тази вечер бяха взети важни решения. Старата здравна служба в селото ще се преустрои, както желаят хората. Една част от нея ще бъде клуб на пенсионера, мултифункционална зала и лекарски кабинет, в другата част ще се обособят стаи, които ще се отдават под наем на туристи. 
Беше поставен проблема с водоподаването в селото. Г-жа Стоянова съдейства той да се обсъди на нарочна среща с управителят на ВИК Стара Загора. Тя пое ангажимент да бъде поставена бариера на парка в местността ,,Мезерлък дере“, за да нямат автомобилите достъп до чешмата там.
Предстои в селото да бъде направена маркировка и поставен ,,легнал полицай“ за гарантиране на безопасността на движение. Горно Изворово ще има трима представители в Консултативния съвет към кмета на Общината – Бойка Боянова, Станислав Станчев и Иван Танев.