КМЕТЪТ ГАЛИНА СТОЯНОВА Е НОМИНИРАНА ЗА ЧЛЕН В РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО НА ОБЩИНИТЕ

31 Януари 2020, 15.00 |

На срещата на югоизточния регион на Националното сдружение на общините в Република България, която се проведе днес в Бургас,  Кметът на Община Казанлък Галина Стоянова бе предложена от кмета на Бургас Димитър Николов за член на Контролния съвет на НСОРБ. „Предлагам Галина Стоянова, защото най-вече е добър човек, идва от красивата Долина, която е пример за добри управленски процеси.“, мотивира предложението си Димитър Николов пред представителите на общините.

Галина Стоянова се обърна към участниците в срещата с думите: „Националното сдружение е организация с голям експертен потенциал и освен консултациите по специфични за общините въпроси, работи и по много проекти.“ Тя даде пример с работата в община Казанлък: „Оценката на проектите в междиннито звено на общината се извършва от специалисти на Сдружението!“, посочи Галина Стоянова и пожела: „Ще се радвам да продължим да работим за решаване на въпросите,приоритетни за местните власти!“.

Целта на форума в Бургас бе  регионът да определи своите кандидати за ръководните органи на сдружението. В него участваха представители на 33 общини. Другите номинирани за членове на УС на НСОРБ са: Георги Георгиев – 5-и мандат кмет на община Тунджа, Георги Димитров – 4-ти мандат кмет на община Карнобат, Димитър Николов – 4-и мандат кмет на община Бургас. И тримата номинирани са членове и на досегашния Управителен съвет на НСОРБ и повторният им избор е признание за активната им позиция е ефективната работа на Сдружението.

Предстои номинираните от регионалните заседания кандидати за ръководните органи на НСОРБ да бъдат предложени за гласуване от Общото събрание, което ще се проведе на 25 и 26 февруари 2020 г. в гр. София.