КМЕТЪТ НА КАЗАНЛЪК ПОТЪРСИ СЪДЕЙСТВИЕТО НА ФРЕНСКИЯ СИ КОЛЕГА ОТ ГРАС ЗА ПРОМЕНИ В РЕГЛАМЕНТА НА ЕК ЗА РОЗОВОТО МАСЛО

23 Март 2023, 15.00 |

БЪЛГАРСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ КЪМ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ: РОЗОВОТО МАСЛО ДА БЪДЕ РАЗГЛЕЖДАНО КАТО ИЗЦЯЛО ЕСТЕСТВЕН ПРОДУКТ

Кметът на Община Казанлък Галина Стоянова разговаря онлайн с колегата си от побратимения френски град Грас Жером Вийо за напредъка по изготвяните предложения към Европейската комисия как да бъде разглеждано като естествен природен продукт розовото масло, за да не бъде приравнявано към химичните продукти. Инициативата за защитата на течното злато на България е от изклйчителна важност за защита на поминъка на българските розопроизводители и производителите на етерично-маслени култури в световен мащаб.

Галина Стоянова запозна Жером Вийо с проведените срещи в Брюксел в началото на март месец тази година – с еврокомисаря Мария Габриел, евродепутатите Асим Адемов и Андрей Новаков, с докладчика по Регламента за Класифициране, етикетиране и опаковане на вещества и смеси (CLP) в Комисията по околна среда на Европейския парламент Мария Спираки. Кметът на Казанлък бе в Брюксел по покана на евродепутата Андрей Новаков и гостува заедно с бившия земеделски министър Десислава Танева и бившия изпълнителен директор на Държавен фонд “Земеделие” Васил Грудев. Тя отбеляза, че през май тази година ще има обсъждане на регламента CLP в Европейския парламент и по тази причина докладчикът Мария Спираки е дала десетдневен срок за внасяне на предложения за промяна на регламента.

Галина Стоянова посочи, че първото предложение за промяна е производството на етерични масла да бъде третирано като производство на една субстанция. Второто предложение уточнява, че за производството на етерични масла не се използват химически вещества, а само естествени продукти – цветове, вода... Предложенията защитават етеричните масла като безопасни природни продукти, извличани от поколения чрез дестилация по безвреден метод за ползване в хранителната, фармацевтичната и козметичната индустрии.

От българска страна с този въпрос се занимава евродепутатът Андрей Новаков. Галина Стоянова информира кмета на Грас, че българските евродепутати работят за подготвяните предложения и помоли Жером Вийо за съдействие спрямо френските евродепутати, за да могат да подкрепят предложенията при гласуването им в Европарламента.

Кметът на Грас увери, че ще съдейства и препотвърди участието си в Европейската пролетна среща, която ще се състои в Казанлък на 23 и 24 май 2023 г. на тема „Насърчаване на културното наследство чрез иновации“, организирана от Международната асоциация на ароматите. Той запозна Кмета на Казанлък с мерките, които е предприел, а именно - присъединяване на нови 12 кмета от различни държави с производство на етерично-маслени култури към Асоциацията на европейските кметове на региони в сферата на производството на етерични масла. Галина Стоянова съобщи, че всички общини, които имат производство в тази сфера са потвърдили желанието си да се включат в Асоциацията.

В края на годината Европейската комисия трябва да публикува и своите предложения за промени в другия регламент с отношение към етеричните масла - Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).