КМЕТЪТ НА КАЗАНЛЪК ПРЕДЛАГА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ДА СЕ РАЗКРИЕ ПУНКТ НА ДЕТСКА КУХНЯ В СЕЛО РЪЖЕНА

13 Януари 2024, |
Галина Стоянова, с доклад до председателя на  Общински съвет Казанлък, предлага съставът му да се произнесе по предложението за разкриване на пункт на ОП "Кухня-майка в т. ч дейност Детска млечна кухня" за раздаване на храна на деца от 10 месеца до три години в с.Ръжена.
Община Казанлък предлага за целта да се предостави помещение в сградата на филиала на общинска двтска градина ном.17 "Славейче" в с. Ръжена.
Искане за разкриване на пункт на детската кухня е постъпило в деловодството на общината от Христо Ванеджиков- кмет на с. Ръжена.
Община Казанлък, чрез разширяване обхвата на дейността на Общинско предприятие "Кухня-майка в т. ч. дейност детска млечна кухня ", подпомага родителите на деца в ранна детска възраст, като създава условия за осигуряване на разнообразна , качествена и здравословна храна за децата от 10 месеца до тригодишна възраст на територията на общината.
Предстои решение на предстоящото заседание на общинския съвет.