Кметът на Казанлък разпореди още по-строги мерки за достъп от и до кв. „Кармен“

19 Март 2020, 12:00 |

Всички северни входно-изходни артерии на квартал „Кармен” откъм бул. „Александър Батенберг” са затворени от днес по разпореждане на кмета Галина Стоянова. За целта входовете по оградата, която дели квартала от булеварда са запушени. Единствената входно-изходна точка на квартала остава в западната му част, където 24-часови дежурства дават екипи на Районно управление – Полиция - Казанлък. Те контролират достъпа до квартала и излизането на жителите му от него.

Кметът Галина Стоянова поясни, че тези мерки се налагат по две причини. Едната от тях е сигурността на гражданите в Казанлък: „Квартал Кармен има много входове. Основните пет са от страна на главния булевард и те са затворени, за да може да бъде контролиран входът от западната страна, кодето ще бъдат проверявани лични документи и списъците с карантинираните. Налага го и желанието ни да има по-голям контрол на хората от съседни общини, които са се завърнали от чужбина и са в карантина и се опасяваме, че няма да я спазват лично.“

Стоянова изрази мнение, че контролът упражняван от органите на реда е изключително строг: „ Единственото, което и не зависи от тях е, че нямат достатъчно възможност за контрол по пешеходните зони. Затова нашите доброволци и екипите от Общината изпълняваме и тази функция, проверка на всички търговски обекти, които все още работят и са разрешени. Стриктно се проверяват по няколко пъти дневно.“

Медиаторите, работещи с живущите в кваартал „Кармен“, ще разясняват санитарно-хигиенните изисквания и останалите мерки, които държавата, в т.ч. и Община Казанлък, предприемат в борбата с разпространението на коронавирус –COVID-19.

Пастор Димитър Банев поясни, че той и медиаторите ще помагат, целта е да бъдат положени грижи за хората от квартала, да бъдат те информирани.