Кметът на Казанлък в отговор на питане на общински съветник за „Балканинвест“: „Бих Ви посъветвала да се извините на гражданите за манипулативното Ви питане!“

27 Юни 2019, 11:53 |

ДО

Г-ЖА РУМЯНА СТОЯНОВА ДРУМЕВА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

ОТ ГРУПАТА НА „БСП лява България“

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДРУМЕВА,

 

В отговор на питане с Вх. .№ ОС-2918/20.06.2019 г. Ви уведомявам, че:

  1. Д-р Петър Лучев - Управителят на ДКЦ-Поликлиника-Казанлък“ ЕООД  е внесъл в Община Казанлък Бизнес план за 2019 г. с вх. № 68-23-4/05.03.2019 г.
  2. Инж. Симеон Стоилков – Управител на „Казанлъшка Искра“ ЕООД е внесъл в Община Казанлък Бизнес план за 2019 г. с вх. № 68-1420-3#1/07.03.2019 г.
  3. Д-р Кети Маналова – Управител на „МБАЛ д-р Стамболски“ ЕООД е внесла в Община Казанлък Бизнес план за 2019 г. с вх.№ 29-18-7/08.03.2019 г.
  4. Петко Карагитлиев – Управител на „Балканинвест“ ЕООД е внесъл в Община Казанлък Бизнес план за 2019 г. с вх. № 68-02-9/13.03.2019 г.

 

Във връзка с отпадане на причините за Вашето „притеснение“, бих Ви посъветвала да се извините на гражданите за манипулативното Ви питане.

      Напомням Ви, че съгласно правомощията Ви на общински съветник, можете да проверите фактическото състояние на документите в администрацията и едва при констатиране на липси, които описвате да запознаете обществото с опасенията си.

      Вероятно авторитета на общинските търговски дружества и техните ръководства не са приоритет за Вас, като общински съветник и Вие не се притеснявате за вредите, които им нанасяте с неверните манипулативни твърдения, с които си служите – отразени от сайта, обслужващ Вашата партия.

 

 

С уважение,

 

ГАЛИНА СТОЯНОВА

Кмет на Община Казанлък