Кметът отговаря: Контролът по Наредба №1 за осигуряване на обществения ред в община Казанлък се осъществява от служителите на РУ „Полиция“ - Казанлък и звено „Екологичен контрол“

25 Юли 2019, 16:51 |

Съставените актове за 2019г. са 13 броя. Осигурен е пешеходен патрул от двама униформени полицаи всеки ден в централната градска част.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ИВАНОВА,

 

В отговор на  Ваше питане  вх. №ОС-307 от 19.07.2019 г. относно събиране на хора в нетрезво състояние в градинката на ул. „Искра“, Ви уведомяваме, че:

Съгласно чл.9 от Наредба №1 за осигуряване на обществения ред в община Казанлък е забранено ползването на общински площи за обществено ползване за употребата на алкохол и упойващи вещества, както и чл.11 забранява просията  под каквато и да е форма на обществени места.

Контрола по спазването на Наредбата се осъществява от служителите на РУ „Полиция“ - Казанлък и звено „Екологичен контрол“. За констатирани нарушения по цитираните два члена от Наредбата, през 2019 г. оправомощените служители са съставени 13 акта за установяване на административно нарушение.

 

С уважение,

ГАЛИНА СТОЯНОВА

Кмет на Община Казанлък