Кметът отговаря: По Наредба №30 за движението на превозни средства на територията на община Казанлък ППС с животинска тяга се регистрират в кметството на населеното място по местоживеене на собственика

25 Юли 2019, 17:09 |

С промените в същата наредба с Решение № 974/28.02.2019 г. на Общински съвет – Казанлък всички собственици, регистрирани по стария ред са уведомени писмено за промените и срока за пререгистрацията.

          

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИНЕВА,

                       В отговор на Ваше питане с вх. №ОС- 2998 от 17.07.2019 г., Ви уведомявам  следното:

Съгласно чл. 7 на Наредба №30 за движението на превозни средства на

територията на община Казанлък ППС с животинска тяга се регистрират  в кметството на населеното място по местоживеене на собственика. ППС с животинска тяга с рег. № Г. Черковище 039 е регистрирано в кметство Горно Черковище през юли 2012 г., в съответствие с действащите тогава изисквания.

Посоченото ППС с животинска тяга не е пререгистрирано съгласно последните

изменения на Наредба №30, приети с Решение № 974/28.02.2019 г.

  

С уважение,

 

ГАЛИНА СТОЯНОВА

Кмет на Община Казанлък