Кметът отговаря: За изминалите 3 години са залесени 199 дка на територията на община Казанлък като са вложени 12 338 бр. фиданки

25 Юли 2019, 14:51 |

 

Община Казанлък стопанисва и управлява общински гори от 2012г. с грижа на добър стопанин. Приходите във финансови средства за 2016г. – 2018г. по тази дейност са 197 426,91 лв.

 

           

            УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАРАДЖОВ,

            

            Във връзка с Ваше питане с вх. № ОС-3011/19.07.2019 г., Ви информирам следното:

-          По т.1 реализирани приходи от ползване на дървесина  от горски територии, собственост на Община Казанлък  с фирма “Пениталес“ ООД за периода

2016 г.-2018 г. приходите са на стойност 197 426.91 лв.

 

-          По т. 2 залесени площи по договор с “Пениталес“ООД:

  • За периода 2015 г.- 2018 г. са залесени 199 дка на територията на община Казанлък като са вложени 12 338 бр. фиданки от клона I-214.

 

 С уважение,

 

ГАЛИНА СТОЯНОВА

Кмет на Община Казанлък