Кметски полуден в Община Казанлък

30 Октомври 2017, 17:29 |

Кметът на Общината Галина Стоянова се срещна с кметовете на населени места в Зала №6 на Община Казанлък. Тя разговаря с тях за подготовката за зимното снегопочистване по селата и градовете на територията на общината и за Инвестиционната програма за 2018г. На срещата бяха разгледани приходите от местни данъци и такси по места и представена системата на електронния регистър „Единство 2“ на Нотариалната камара на Република България за разпореждане с недвижими имоти.

Пресцентър на община Казанлък