Комисиите по обществен ред и сигурност в Общински съвет и общинска администрация заседаваха заедно

08 Ноември 2018, 17:04 |

„Ситуацията в Казанлък е спокойна във всяко отношение.“, заяви на поредното съвещание на тема „Обществен ред и сигурност“ в Община Казанлък началникът на РУ „Полиция“ – Казанлък главен инспектор Стойчо Крачолов.

В срещата, водена от председателя на Общински съвет – Казанлък Николай Златанов, участваха членовете на Постоянната комисия по сигурност, обществен и екологичен ред към Общински съвет – Казанлък с председател Стефан Драганов, на Комисията по безопасност на движение по пътищата при Община Казанлък, с председател заместник-кмета по „Инфраструктура, строителство и транспорт“ инж.Даниела Коева, общински съветници и представители на общинската администрация.

Сред обсъдените актуални въпроси бяха и промени в Наредба №30 за  движението на каруци на цялата територия на Казанлък.Главен инспектор Павлин Коцев, началник-сектор „Охранителна полиция” посочи, че ромската общност се интересува от изискванията по Наредба №30 и се правят разяснения. Той запозна присъстващите с резултатите от предприетите по-активни действия за ограничаване на нарушителите през последния месец: 15 иззети каруци и 7 акта по Закона за движение по пътищата. „През изминалия ден, само на ул.“Кенали“, където движението с каруци е най-активно са проверени 7 превозни средства с животинска тяга, които бяха абсолютно изрядни по документи.“, отчете главен инспектор Коцев. Той съобщи, че съвместно с представител на звено „Екоконтрол“ на община Казанлък в град Шипка, пак в сряда, е задържана нерегистрирана каруца, която е отнета и паркирана в село Овощник.

Даниела Коева отбеляза, че мерки, в посока на подобряване на Наредба №30 и по-пълен контрол, както и разширяване на територията с ограничения на движението на каруци Община Казанлък предприема последователно още от 2014г. Ограниченията са обозначени с пътни знаци, води се регистър на превозните средства с животинска тяга и техният брой в града към момента е 116.

Николай Златанов инициира дискусия с участниците в срещата по различни предложения за изменения и допълнения към Наредба №30 за движението на каруци на територията на общината. Сред тях са: заедно с регистрацията да бъде изискван и паспорт на животното, да бъдат въведени изисквания за боядисване на превозното средство с ярко жълт цвят, а на водача – за задължителна светлоотразителна жилетка, завишаване на налаганите парични глоби, ограничения за движение в тъмната част на денонощието и др.

Юристите в разговорите бяха единодушни, че, тъй като Законът за движение по пътищата не въвежда каквато и да било забрана за каруците, местните наредби не могат да противоречат на националното законодателство, но може, доколкото е възможно, да бъдат направени подобрения.

Предстои предложенията да бъдат входирани в „Деловодството“ на Общински съвет – Казанлък и обобщени в доклад на Постоянната комисия по сигурност, обществен и екологичен ред, който да бъде публикуван за разглеждане и мнения на гражданите на сайта на Общинския съвет.

Участниците в срещата препотвърдиха, че институциите ще продължат да работят съвместно, в близка координация, за спазване на реда и сигурността на всички жители на общината.

 

Пресцентър на община Казанлък