КОНСТРУКТИВНА ПОДКРЕПА ОТ ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ПОЛУЧИ КМЕТЪТ НА КАЗАНЛЪК ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПОЛИТИКИ

30 Юли 2020, 12:00 |
Състоянието на приходната част на бюджета на община Казанлък към шестмесечието на 2020 г. бе част от дневния ред на днешното заседание на Общинския съвет. Кметът Галина Стоянова докладва показателите пред съветниците, като направи съпоставка със същия период на 2019 г. “Въпреки големият недостиг на местни средства, съм удовлетворена, че мерките за подпомагане на нашите съграждани по време на пандемията от COVID-19, бяха достъпни и ефективни”, коментира градоначалникът. Съгласно отчета за състоянието на приходната част на бюджета към шестмесечието на 2020 г. данъчните приходи са по-малко с 221 608 лв. Неданъчните също са по-малко спрямо този период на 2019 г. - с 891 292 лв. Неизпълнение има и на приходите от разпореждане с общинска собственост - с 2 365 961 лв., като изпълнението е само 20,5%. Така приходите в бюджета общо възлизат на минус 3 478 861 лв. в т.ч. от продажби, данъчни и неданъчни проходи. “Подхождаме разумно към разходната част на бюджета за второто шестмесечие, като приоритет ще бъдат социалните разходи и грижата за всички групи хора, които имат нужда от подкрепа”, коментира кметът Галина Стоянова, като съобщи, че заедно с общинските съветници имат готовност, ако се наложи през есента, да обсъждат и допълнителни мерки за подпомагане на семействата и техните деца. След доклада за състоянието на приходната част на бюджета на община Казанлък към шестмесечието стана ясно, че има конструктивна подкрепа от страна на всички групи общински съветници по бюджетните политики, което кметът Галина Стоянова определи като: “добър знак за отговорността, която сме поели пред нашите съграждани”. Снимката е илюстративна.