Министър Вълчев: „Поздравления за загрижеността към дуалното образование в Казанлък!“

12 Ноември 2018, 15:44 |

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев оцени високо съвместните усилия в Казанлък на Общината, бизнеса и образователните институции за развитието на дуалното обучение. „Община Казанлък е сечение на предизвикателствата в образователната система, защото обхваща целия спектър от политики на Министерството на образованието и науката.“, посочи министър Вълчев по време на срещата си с директори на казанлъшки училища днес в Зала №6 на Общината. В разговорите той обърна внимание на механизма за обхват на деца и ученици в образователната система – предучилищна възраст, 1 – 7 клас и гимназиите и бе запознат с добрия опит в Казанлък: „Оценката за работата по механизма тук е добра. Казанлък е добър пример, с по-добри резултати от средните за страната.“, обобщи образователният министър. Той призова в цялата страна образователните институции максимално да взаимодействат с родителите, общините и бизнеса, за да бъдат успешни мерките за десегрегацията и да бъдат обхванати колкото може по-голям брой деца от малцинствата. „Това, което се случва днес в класната стая е обществото ни утре.“, заяви Красимир Вълчев.

В началото на срещата министър Вълчев разгледа преписа на Паисиевата „История славянобългарска“, направен от възпитаници на ОУ“Свети Паисий Хилендарски“, по случай 160-годишния юбилей на учебното заведение.

В Казанлък министърът на образованието бе посрещнат от Кмета Галина Стоянова, заместник-председателя на Народното събрание Емил Христов и народния представител Борис Кърчев, началника на Регионално управление на образованието в Стара Загора Татяна Димитрова, заместник-председателя на Общински съвет – Казанлък Радиана Стефанова, заместник-кметовете Цветолина Цветкова и Даниела Коева.

По-късно през деня Красимир Вълчев се срещна с изпълнителния директор на „Арсенал“АД Николай Ибушев и представители на ръководството на оръжейницата. Той бе запознат с опита на предприятието в дуалното обучение, собствената развойна база, специфичните специалности, необходими за производството на завода и подкрепата за професионалното образование.

Участниците в срещите изразиха благодарности за подкрепата на министъра на образованието за учредяването на Технически колеж – Казанлък към ТУ - София и получиха неговите уверения, че развитието на дуалното образование ще бъде подкрепено от държавата и след края на българо-швейцарския проект „Домино“ догодина.

Пресцентър на община Казанлък