“МУЗЕЙ НА ФОТОГРАФИЯТА И СЪВРЕМЕННИТЕ ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА” В КАЗАНЛЪК СЕ ПРЕОБРАЗУВА В СПЕЦИАЛИЗИРАН “МУЗЕЙ НА ФОТОГРАФИЯТА”

30 Януари 2024, 18:10 |
Посетителският център "Музей на фотографията и съвременните визуални изкуства" в Казанлък се преобразува в специализиран "Музей на фотографията" – културен институт по смисъла на Закона за културното наследство (ЗКН) и Закона за закрила и развитие на културата (ЗЗРК). За това е гласувано решение от Общинския съвет. 
Директорът на музея-Стефан Папукчиев споделя, че идеята за музей е инициирана от гилдията на фотографите в града още през 2009 година, а през 2015 година посетителският център отваря врати. Постепенно мястото е припознато, както от местната общност, така и от чуждестранни фотографи, създава важни връзки с редица институции и през годините активно допринася за културния живот в града.
Музейният директор споделя, че основният мотив за трансформацията е, че това  би открило възможности за кандидатстване по европейски програми и би повдигнало авторитета на центъра.
Стефан Папукчиев споделя, че досега центърът е натрупал богат технически и снимков архив.