НА 9 АПРИЛ СТАРТИРА ЕЛЕКТРОННИЯТ ПРИЕМ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

02 Април 2020, 13:00 |

Електронният прием за групи в детските градини за учебната 2020/2021 година ще стартира по утвърдения със заповед на кмета на общината график от 09,00 ч. на 9 април 2020 г.

Приемът се реализира съгласно разпоредбите на Наредба № 9 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Казанлък.

За трета поредна година ще се кандидатства през два различни модула на https://dg.kazanlak.bg/ – за яслена група в детска градина (за деца, навършили от 10-месечна възраст до 2 години и 11 месеца) и за групи в детска градина (от първа до четвърта, за деца, навършващи от 3 години до 7 години през 2020 г., включително разновъзрастова от 2-годишни в малките населени места, в които няма обособена яслена група).

За родителите, които евентуално няма да се справят с попълване на електронния формуляр, директорите на детски градини ще създадат необходимата организация – по предварителна заявка за ден и час ще се допуска само по един родител в детско заведение. Същият подход ще бъде приложен и при записване на децата след обявяване на класиранията – директорите ще изработят график за всяка детска градина и родителите ще бъдат допускани по един в съответната сграда.

Пълният график и реда за кандидатстване можете да намерите на https://dg.kazanlak.bg/ или на електронната страница на Община Казанлък.

Електронният прием за първи клас и подготвителни групи в училищата ще започне по график на 29 май 2020 г. https://school.kazanlak.bg/https://school.kazanlak.bg:8443/.

За четирите детски ясли за първи път електронен прием ще стартира на 15 юни 2020 г. За този прием Община Казанлък ще информира допълнително гражданите.